STEMA COMUNEI VICOVU DE JOS,JUDETUL SUCEAVA - Descriere:scut albastru cu un porumbel de argint cu zborul in jos,inconjurat de doua spice incrucisate de aur.Scutul timbrat cu o coloana murala cu un turn de argint.Semnificatie:preocuparea pentru agricultura si credinta.

 

Bun venit pe site-ul oficial al comunei Vicovu de jos

 

website hit counter

 

 

 

Situatii financiare trimestrul II - 2018

 

Indicatori ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul I - 2018

 

Indicatori ... detalii

Bilant si anexe ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul IV - 2017

 

Indicatori ... anexa si indicatori

Bilant ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - 1 ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - 2 ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ... detalii

Anexa 2 ... detalii

Anexa 19 ... detalii

Anexa 22 ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Anexa 29 ... detalii

Anexa 30 - Plati restante - Total ... detalii

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale ... detalii

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor - Total ... detalii

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale ... detalii

Anexa 33 ... detalii

Anexa 34 ... detalii

Anexa 35a - cod 26 ... detalii

Anexa 35a - cod 27 ... detalii

Anexa 35b - cod 28 ... detalii

Anexa 35b - cod 29 ... detalii

Anexa 40 ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul III - 2017

 

Anexa 19 ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Anexa 30 - 1 ... detalii

Anexa 30 - 2 ... detalii

Anexa 33 ... detalii

Anexa 40b ... detalii

Bilant ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - 03 ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - 04 ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Cont de rezultat patrimonial - Total ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul II - 2017

 

Indicatori ... detalii

Plati restante ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - Trezorerie ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - Alte banci ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Disponibil din mijloace speciala ... detalii

Anexa 19 ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Anexa 30 - Bugetul local ... detalii

Anexa 30 - Total ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor - Total ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale ... detalii

Anexa 33 ... detalii

Anexa 40 ... detalii

 

Anunt de participare pentru acordarea finantarilor nerambursabile de la bugetul local ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul I - 2017

 

Bilant ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - Trezorerie ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - Alte banci ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Disponibil din mijloace speciala ... detalii

Anexa 19 ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Anexa 30 - Bugetul local ... detalii

Anexa 30 - Total ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor - Total ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale ... detalii

Anexa 33 ... detalii

Anexa 40 ... detalii

 

Buget 2017

 

Buget local 2017 ... detalii

Buget centralizat 2017 ... detalii

 

Raport aplicare Legea 544 in anul 2016

 

Raport ... detalii detalii detalii detalii detalii

 

Situatii financiare trimestrul IV - 2016

 

Bilant ... detalii

Cont. rez. patrimonial ... detalii

Fluxuri din Trezorerie ... detalii

Fluxuri din alte banci ... detalii

Cont executie venituri ... detalii

Cont executie cheltuieli ... detalii

Anexa 14b ... detalii

Anexa 19 ... detalii

Anexa 22 ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Anexa 30 plati restante total ... detalii

Anexa 30 plati restante buget local... detalii

Anexa 30 plati restante ... detalii

Anexa 30 bug. loc. plati restante ... detalii

Anexa 33 ... detalii

Anexa 34 ... detalii

Anexa 35a cod 26 ... detalii

Anexa 35a cod 27 ... detalii

Anexa 35a cod 28 ... detalii

Anexa 35a cod 29 ... detalii

Anexa 40 ... detalii

Anexa 2 ... detalii

 

 

Registrul datoriei publice 2017 ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul III - 2016

 

Anexa 19 ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ... detalii

Plati restante ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor - Total ... detalii

Situatia activelor si datoriilor ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 ... detalii

Plati restante - Total ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul II - 2016

 

Bilant ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciale ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor - Total ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - Alte banci ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - Finante ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - Trezorerie ... detalii

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare ... detalii

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare ... detalii

Plati restante din bugete locale ... detalii

Plati restante - Total ... detalii

Situatia activelor si datoriilor ... detalii

 

Situatii financiare trimestrul I - 2016

 

Active datorii ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul creditelor interne ... detalii

Cont de rezultat patrimonial - Bugetul de stat ... detalii

Cont de rezultat patrimonial - Total ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ... detalii

Fluxuri de trezorerie (cod 03) ... detalii

Fluxuri de trezorerie (cod 04) ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap ... detalii

Plati restante din bugete locale ... detalii

Plati restante - Total ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor - Total ... detalii

 

Rapoarte aplicare L.52 si L.544 - 2015

 

Raport aplicare L.52/2003 in anul 2015 ... detalii detalii

Raport aplicare L.544/2001 in anul 2015 ... detalii detalii

 

Buget 2016

Bugetul local pe anul 2016 ... detalii

Bugetul general centralizat al unitatii administrativ-teritoriale pe anul 2016 si estimari pentru anii 2017 - 2019 ... detalii

Situatii financiare trimestrul IV - 2015

Bilant ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul creditelor interne ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul creditelor interne ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Disponibil din fonduri cu destinatie speciala ... detalii

Informatii privind soldurile conturilor de venituri si finantari precum si soldurile conturilor de cheltuieli din Contul de rezultat patrimonial ... detalii

Plati restante - Total ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor - Total ... detalii

Situatia activelor fixe amortizabile - cod 26 ... detalii

Situatia activelor fixe amortizabile - cod 27 ... detalii

Situatia activelor fixe neamortizabile - cod 28 ... detalii

Situatia activelor fixe neamortizabile - cod 29 ... detalii

Situatia activelor si datoriilor ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - alte banci ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - trezorerie ... detalii

Situatia modificarilor in structura activelor nete capitalurilor ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap ... detalii

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare ... detalii

Situatia platilor efectuate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 ┼či titlul 58) ... detalii

Veniturile , cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale ... detalii

Situatii financiare trimestrul II - 2015

Bilant ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - finante ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - trezorerie ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - alte banci ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Venituri ... detalii

Anexa 14b ... detalii

Anexa 19 ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Anexa 30 - Plati restante - Total ... detalii

Anexa 30 - Plati restante din bugetul local ... detalii

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor - Total ... detalii

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale ... detalii

Situatie centralizata arierate ... detalii

Anexa 33 ... detaliiAnexa 33 persoane cu handicap ... detalii

Anexa 40b ... detalii

Rapoarte aplicare L.52 si L.544 - 2014

Raport aplicare L.52/2003 in anul 2014 ... detalii

Raport aplicare L.544/2001 in anul 2014 ... detalii

Situatii financiare trimestrul I - 2015

Bilant ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - finante ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - trezorerie ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - alte banci ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Cheltuieli ... detalii

Contul de executie al bugetului local - Venituri ... detalii

Anexa 14b ... detalii

Anexa 19 ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Anexa 30 - Plati restante - Total ... detalii

Anexa 30 - Plati restante din bugetul local ... detalii

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor - Total ... detalii

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale ... detalii

Anexa 30b1 ... detalii

Anexa 33 ... detalii

Anexa 40b ... detalii

Buget local - 2015

Buget centralizat ... detalii

Buget local ... detalii

Situatii financiare trimestrul IV - 2014

Anexa 2 ... detalii

Anexa 19 ... detalii

Anexa 22 ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Anexa 29 ... detalii

Anexa 30 - Buget local ... detalii

Anexa 30 - Sinteza buget local ... detalii

Anexa 30 - Sinteza total ... detalii

Anexa 30 - Total ... detalii

Anexa 33 ... detalii

Anexa 34 ... detalii

Anexa 35a - cod 26 ... detalii

Anexa 35a - cod 27 ... detalii

Anexa 35b - cod 28 ... detalii

Anexa 35b - cod 29 ... detalii

Anexa 40 ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - Alte banci ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - Trezorerie ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - Finante ... detalii

Indicatori ... detalii

Plati restante ... detalii

Situatii financiare trimestrul II - 2014

Anexa 14b ... detalii

Anexa 19 ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Anexa 30 - 1 ... detalii

Anexa 30 - 2 ... detalii

Anexa 30 - 3 ... detalii

Anexa 30 - Total ... detalii

Anexa 33 ... detalii

Anexa 40b ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie al bugetului local - Cheltuieli ... detalii

Cont de executie al bugetului local - Venituri ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 - Finante ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 - Trezorerie ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 - Alte banci ... detalii

Situatii financiare trimestrul I - 2014

Indicatori ... detalii

Anexa 14b ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Anexa 30 - 1 ... detalii

Anexa 30 - 2 ... detalii

Anexa 30 - 3 ... detalii

Anexa 30 - 4 ... detalii

Anexa 33 ... detalii

Anexa 40 ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - alte banci ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - finante ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie -trezorerie ... detalii

Buget 2014

Buget local 2014 ... detalii

Bugetul general centralizat ... detalii

Situatii financiare trimestrul IV - 2013

Bilant ... detalii

Cont rezultat patrimonial ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 - 1 ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 - 2 ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul creditelor interne ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ... detalii

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare ... detalii

Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare ... detalii

Veniturile , cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale ... detalii

Plati restante - Total ... detalii

Plati restante din bugete locale ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor - Total ... detalii

Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale ... detalii

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.12.2013 ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap ... detalii

Situatia modificarilor in structura activelor nete capitalurilor ... detalii

Anexa 35a - cod 26 ... detalii

Anexa 35a - cod 27 ... detalii

Anexa 35b - cod 28 ... detalii

Anexa 35b - cod 29 ... detalii

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor ... detalii

Situatii financiare trimestrul I - 2013

Bilant ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - trezorerie ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - finante ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - alte banci ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul creditelor interne ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ... detalii

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - 02 ... detalii

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare - 07 ... detalii

Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare ... detalii

Plati restante total ... detalii

Plati restante din bugete locale ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu
handicap ... detalii

Situatia activelor si datoriilor ... detalii

Indicatori sinteza ... detalii

Plati restante ... detalii

Situatii financiare trimestrul IV - 2012

Indicatori sintetici ... detalii

Plati restante ... detalii

Bilant ... detalii

Cont rezultat patrimonial ... detalii

Fluxuri de trezorerie - cod 03 - finantate ... detalii

Fluxuri de trezorerie - cod 03 - trezorerie ... detalii

Fluxuri de trezorerie - cod 04 ... detalii

Cont de executie - Venituri - Bugetul local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul local ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ... detalii

Anexa 19 ... detalii

Anexa 22 ... detalii

Anexa 27 ... detalii

Anexa 30 - Plati restante total ... detalii

Anexa 30 - Plati restante din bugete locale ... detalii

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor total ... detalii

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor din bugete locale ... detalii

Situatia centralizata a arieratelor bugetului general centralizat ... detalii

Anexa 34 ... detalii

Anexa 35 a cod 26 ... detalii

Anexa 35 a cod 27 ... detalii

Anexa 35 b cod 28 ... detalii

Anexa 35 b cod 29 ... detalii

Anexa 40 b ... detalii

Situatii financiare trimestrul III - 2012

Indicatori sintetici ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie - Venituri - Buget local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Buget local ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 ... detalii

Flux trezorerie alte banci ... detalii

Situatia platilor restante - Buget local ... detalii

Situatia platilor restante - Total ... detalii

Platilor restante si arierate ... detalii

Platilor restante si arierate total ... detalii

Centralizator arierate buget ... detalii

Situatia unor indicatori ref. la pers. cu handicap ... detalii

Situatia activelor si datoriilor ... detalii

Plati titlul 56 ... detalii

Situatii financiare trimestrul II - 2012

Bilant ... detalii

Cont de executie - Venituri - Buget local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Buget local ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 03 ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - cod 04 ... detalii

Situatia platilor restante - Buget local ... detalii

Situatia platilor restante - Total ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la persoanele cu handicap ... detalii

Situatia activelor si datoriilor ... detalii

Situatii financiare trimestrul I - 2012

Bilant ... detalii

Cont de executie - cheltuieli ... detalii

Cont de executie - venituri ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ... detalii

Plati restante - buget local ... detalii

Plati restante - total ... detalii

Situatia activelor si datoriilor ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - alte banci ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - finante ... detalii

Situatia fluxurilor de trezorerie - trezorerie ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap ... detalii

.......................................................................................................................................

Proiecte investitii 2009 - 2010 si in derulare ... detalii

Lista investitii 2012 ... detalii

Anunt posturi vacante Scoala Remezau ... detalii

Date Buget 2012

Bugetul local pe anul 2012 ... detalii

Bugetul general centralizat pe anul 2012 ... detalii

Situatii financiare trimestrul IV - 2011

Indicatori sintetici ... detalii

Bilant ... detalii

Cont de executie cheltuieli buget local ... detalii

Cont de executie venituri buget local ... detalii

Cont de executie - Cheltuieli - Bugetul creditelor interne ... detalii

Cont de rezultat patrimonial ... detalii

Contul de executie a donatiilor , sponsorizarilor primite si utilizate ... detalii

Contul de executie a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala ... detalii

Fluxuri de trezorerie - finantate cod 03 ... detalii

Fluxuri de trezorerie - cod 03 ... detalii

Fluxuri de trezorerie - cod 04 ... detalii

Plati restante - buget local ... detalii

Plati restante - total ... detalii

Situatia activelor fixe amortizabile - cod 26 ... detalii

Situatia activelor fixe amortizabile - cod 27 ... detalii

Situatia activelor fixe neamortizabile - cod 28 ... detalii

Situatia activelor fixe neamortizabile - cod 29 ... detalii

Situatia activelor si datoriilor - anexa 40 b ... detalii

Situatia modificarilor in structura activelor nete capitalurilor ... detalii

Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap ... detalii

Veniturile , cheltuielile si excedente ale bugetelor locale pe unitati administrativ-teritoriale ... detalii

Situatii financiare trimestrul III - 2011

Bilant 30.09.2011 ... detalii

Cont de executie cheltuieli buget local 30.09.2011 ... detalii

Cont de executie cheltuieli credite interne 30.09.2011 ... detalii

Cont de executie venituri buget local 30.09.2011 ... detalii

Cont de rezultat patrimonial 30.09.2011 ... detalii

Disponibil cu destinate speciala 30.09.2011 ... detalii

Indicatori 30.09.2011 ... detalii

Plati restante 30.09.2011 ... detalii

Plati restante buget local 30.09.2011 ... detalii

Plati restante total 30.09.2011 ... detalii

Situatia activelor si datoriilor 30.09.2011 ... detalii

Situatia fluxurilor din trezorerie 30.09.2011 ... detalii

Situatia fluxurilor la alte banci 30.09.2011 ... detalii

Situatia platilor efectuate la titlul 56-proiecte FEN (postaderare) 30.09.2011 ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la pers cu handicap 1 ... detalii

Situatia unor indicatori referitori la pers cu handicap 2 ... detalii

Situatii financiare trimestrul II - 2011

Bilant 30.06.2011 ... detalii

Cont de executie cheltuieli 30.06.2011 ... detalii

Cont de executie venituri 30.06.2011 ... detalii

Cont de rezultat patrimonial 30.06.2011 ... detalii

Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - anexa 14b 30.06.2011 ... detalii

Fluxuri trezorerie - alte banci 30.06.2011 ... detalii

Fluxuri trezorerie - pentru trezorerie 30.06.2011 ... detalii

Fluxuri trezorerie - finante 30.06.2011 ... detalii

Plati restante - anexa 30 - bugetul local 30.06.2011 ... detalii

Plati restante total - anexa 30 30.06.2011 ... detalii

Situatia activelor si datoriilor - anexa 40b 30.06.2011 ... detalii

Situatia platilor efectuate la titlul 56 Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare ... detalii

Situatii financiare trimestrul I - 2011

Bilant 31.03.2011 ... detalii

Cont executie cheltuieli 31.03.2011 ... detalii

Cont executie venituri 31.03.2011 ... detalii

Cont rezultat patrimonial 31.03.2011 ... detalii

Indicatori trimestrul I ... detalii

Plati restante ... detalii

Situatia activelor si datoriilor ... detalii

Situatia fluxurilor cod 04 - 31.03.2011 ... detalii

Situatia fluxurilor cod 03 - finante 31.03.2011 ... detalii

Situatia fluxurilor cod 03 - trezorerie 31.03.2011 ... detalii

.................................................................................................................

Date Buget 2011

buget general 2011 ... detalii

buget local 2011 ... detalii

registru evidenta datorii publice ... detalii

lista sinteza investitii pag 1,2 ... detalii

lista sinteza investitii pag 3 ... detalii

lista sinteza investitii pag 4 ... detalii

lista sinteza investitii pag 5 ... detalii

lista sinteza investitii - FEADR pag 1,2 ... detalii

lista sinteza investitii - FEADR pag 3 ... detalii

lista sinteza investitii - FEADR pag 4 ... detalii

lista sinteza investitii - FEADR pag 5 ... detalii

lista sinteza investitii - FEADR pag 6 ... detalii

bilant 31.12.2010 ... detalii

cont rezultat patrimonial 2010 ... detalii

situatia fluxuri - alte banci - cod 04 - 2010 ... detalii

situatia fluxurilor din trezorerie - finante - cod 03 - 2010 ... detalii

situatia fluxurilor din trezorerie - trezorerie - cod 03 - 2010 ... detalii

cont de executie cheltuieli credite interne 2010 ... detalii

cont de executie cheltuieli buget local 2010 ... detalii

cont de executie venituri buget local 2010 ... detalii

contul de executie venituri activ finantate din venituri proprii si subventii ... detalii

situatia activelor si datoriilor 2010 ... detalii

situatia modificarilor in structura activelor nete capitalurilor ... detalii

situatia platilor efectuate la titlul 56 -proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile(FEN) POSADERARE ... detalii

situatia platilor restante 2010 ... detalii

sume defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru bugetul local 2010 ... detalii

veniturile in afara bugetului local 2010 ... detalii

veniturile, cheltuielile si excedentele bugetelor locale 2010 ... detalii

 

Toate drepturile rezervate: SC Moldo Trade SRL - Campulung Moldovenesc , jud. Suceava 3dmax tutorials forum